» IYG 18 i Storbritanien

International Youth Gathering 2018

Är du ditt barn eller barnbarn intresserad att delta i 2019 års ungdomsmöte - kontakta ordförande för Socio Cultural Commission. 

Barn eller barnbarn till IPA-medlem är behörig att ansöka. Sökande skall vara mellan 16-17 år, den unge får inte fylla 18 år under tiden för ungdomsmötet. Den unge skall själv skriva en ansökan där hon/han berättar om sig själv, intressen, ev. aktiviteter och varför man vill åka.

En uttagningsgrupp läser ansökningarna och två ungdomar kommer att anmälas till ungdomsmötet, även en reserv tas ut. I ansökan skall finnas uppgift om kopplingen till IPA medlem, det vill säga medlemsnummer alternativt personnummer så vi kan bekräfta medlemskapet. Skicka med uppgifter om hemadress, mailadresser och telefon till både sökande och föräldrar (mobiler och eventuell fast telefon). Efter uttagningen skall diverse handlingar fyllas i av föräldrar och den unge. De underskrivna och ifyllda handlingarna vidarebefordras av Thomas Modigh till värdlandet. Det är därför viktigt med kontaktuppgifterna.

IPA svenska sektionen står för deltagaravgiften där allt ingår på plats. Familjen får själv bekosta resan till och från värdlandet (ev. fickpengar, reseförsäkring). Vissa IPA regioner kan betala ett bidrag till deltagaren, därför kan det vara idé att kontrollera med medlemmens regionstyrelse om så är fallet.
International Youth Gathering är självklart helt alkohol, drog och tobaksfritt. Den unge är ”ambassadör” för Sverige och IPA Sverige med det ansvar det innebär.

Ansökningen skall vara inkommen senast fredag den 5 januari 2019 och mailas till: vicepresident_scc@ipa-se.org.

Inga ansökningar kan skickas direkt till värdlandet.

Välkommen med din ansökan och chansen till en oförglömlig upplevelse.

Thomas Modigh
Ordförande Social Cultural Commission
IPA Svenska sektionen
 

 

X
Loading